Kuro-Obi Rüdesheim
Peter Frickhofen
Kaiserstr. 4
65385 Rüdesheim
Tel. 0177 555 3 222
kuro-obi@studio-k4.de